Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Stavas det ansjovis, anchovis eller anjovis?
Svar:
Det stavas ansjovis.

Troligen har vi fått ordet från engelskans anchovies, som i sin tur skulle komma av spanskans anchova. Men det är ett ord som finns i många europeiska språk, och som har förekommit med allehanda stavningar i svenskan. Nu har dock stavningen ansjovis blivit helt etablerad.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej