Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs hittills isär eller ihop?
Svar:
Hittills skrivs ihop, liksom varianten hitintills. Och då skrivs naturligtvis dittills också ihop.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej