Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska namn på politiska partier skrivas med stor eller liten begynnelsebokstav?

Svar:

Det är naturligt att betrakta namn på politiska partier som just namn. Enligt våra skrivregler ska de därför skrivas med stor bokstav: Centern, Socialdemokraterna.

Det innebär också att sammansättningar med partinamn skrivs versalt: Centerledaren.

I enlighet med det skrivs även initialförkortningar för partinamnen och namnen på ungdomsförbunden med stor bokstav: C, M, S, V, L, MP, SD, FI, SSU, KDU och så vidare. Det gäller även när de står inom parentes efter personnamn: ”Per Persson (C) kräver åtgärder.”

Enligt äldre skrivregler skrevs partibeteckningar och förkortningar med liten bokstav: socialdemokraterna; centerledaren; c.

Läs även: Någon som tillhör eller röstar på Sverigedemokraterna, bör den skrivas Sverigedemokrat eller sverigedemokrat?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej