Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs sitta? Kan man säga har setat?
Svar:
Sitta böjs i standardspråket sitta, satt, suttit.

Supinumformen setat förekommer, men mest i talspråk och i skönlitterärt språk som återger tal. Formen tas inte upp i rådgivande ordböcker, och rekommenderas alltså inte i sakprosa.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej