Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda state of the art i betydelsen ’högteknologisk, modern, topp’ eller något liknande?
Svar:
Uttrycket state of the art betyder ’läge (inom ett område)’. Man kan utge lägesbeskrivningar, lägesrapporter eller anordna konferenser som ska fastställa eller visa upp läget på forskningen inom ett område. Det nuvarande forskningsläget förutsätts utgöra det allra senaste och därmed det mesta avancerade. På så sätt har den nya betydelsen uppstått.

På svenska bör man för grundbetydelsen säga läge o.s.v., t.ex. lägesrapport.

För den andra betydelsen väljer man ord som uttrycker att något ligger på topp/ligger längst fram i utvecklingen/är sista skriket etc.

Några exempel:

state-of-the-art kommunikationsutrustning

hellre: modern kommunikationsutrustning/ det allra senaste inom kommunikationsutrustning

de här kalkylprogrammen är definitivt state of the art

hellre: de här kalkylprogrammen är definitivt de mest avancerade/det här är definitivt de mest avancerade kalkylprogrammen/ de här kalkylprogrammen ligger lägst fram

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej