Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska det alltid vara stor bokstav på ordet efter Kungliga i namn?

Svar:

I flerordiga namn som börjar med Kungliga skrivs ofta även det följande ordet
med stor bokstav: Kungliga Operan, Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Tekniska högskolan. Detta gäller framför allt när kortnamnet ensamt kan fungera som fullständigt namn och är det allmänt vedertagna namnet: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien skrivs ofta Ingenjörsvetenskapsakademien, och Kungliga Operan kan skrivas Operan.

Undantag görs när det följande ordet inte skulle kunna stå ensamt som namn, t.ex. Kungliga biblioteket.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej