Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man la eller lade, sa eller sade?
Svar:
Både lägga och säga har i skrift kort- och långformer av sina preteritumböjningar. Lade och sade är de längre formellare varianterna, som normalt uttalas la och sa, därav kortformerna.

I dag börjar sade verka gammaldags i vissa texter och sa uppfattas alltmer stilmässigt neutralt. När det gäller lägga är däremot lade fortfarande den vanliga formen i skrift.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej