Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ett företag erbjuder tjänster. Är det tjänsterbjudanden eller tjänsteerbjudanden?
Svar:
Det heter tjänsteerbjudanden.

De flesta sammansättningar med tjänst har tjänste- som förled, t.ex. tjänstebil, tjänstebostad, tjänstebrev, tjänsteplikt, tjänsteföretag, tjänsteförrättning. Formen tjänste- går tillbaka på en ursprunglig längre form av tjänst. Den lever kvar i danska och norska tjeneste.

Det finns några få undantag där tjänst- används som förled, t.ex. tjänstaktig, tjänstgöra, tjänstledig, tjänstvillig. Det finns dock ingen betydelseskillnad mellan formerna tjänste- och tjänst-, utan det är i båda fallen fråga om samma ord, tjänst. Sedan kan förhållandet mellan förled och efterled variera. I tjänstebil är det ’en bil som används i tjänsten’, i tjänsteföretag ’ett företag som tillhandahåller tjänster’, i tjänstvillig ’villig att utföra tjänster’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej