Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer uttrycket pudelns kärna och vad är dess exakta innebörd?
Svar:
Uttrycket betyder ’den verkliga innebörden av något’ och kommer från Johann Wolfgang von Goethes drama Faust 1, där huvudpersonen Faust släpper in en pudel i sin kammare. Pudeln visar sig vara djävulsgestalten Mefistofeles i förklädnad. När Faust inser detta utbrister han: ”Ah, det var alltså pudelns kärna!” (ty. ”Das also war des Pudels Kern!”)
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej