Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det mig veterligt eller mig veterligen har detta aldrig hänt tidigare?

Svar:

Det kan heta på bägge sätten. Orden veterligen och veterligt är exempel på två i stort sett utbytbara adverb som tillkommit på olika sätt med utgångspunkt från samma grundord, det numera föga använda adjektivet veterlig.

Veterligen och veterligt används även utan något pronomen: Veterligen/veterligt har detta aldrig hänt tidigare. Betydelsen är ’såvitt man vet’ eller ’enligt vad man vet’. I dessa opersonliga konstruktioner är veterligen vanligast.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej