Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man i svensk text återge andra språks specialbokstäver?
Svar:
Ja, om man kan. Man bör alltså exempelvis skriva Øyvind, São Paolo, Moçambique, Citroën, Utøya.

Detta gäller i första hand hanteringen av egennamn. När det gäller geografiska namn finns det dock en hel del s.k. exonymer, namn som av hävd har en speciell svensk form som mer eller mindre avviker från den genuina formen, t.ex. Köpenhamn (i stället för København). I de fall det finns en etablerad svensk stavning bör man använda den.

Tangentkommandon för flertalet diakritiska tecken finns beskrivna i ”Svenska skrivregler”. Vet man inte hur ett visst tecken tas fram på tangentbordet, finns även andra metoder: 1) klistra in tecken t.ex. via Symbolmenyn i Word 2) ändra språkinställningar i ordbehandlingsprogrammet eller webbläsaren eller teckenuppsättning till annat språk (i Windows under Kontrollpanelen/Tangentbord) 3) använda tangentkommandon (exempel: alt + 0199 = Ç i Windows).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej