Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda ordet droppa i betydelsen ’överge, slopa’?
Svar:
Verbet droppa har sedan 1950-talet i vardagligt språk använts i betydelsen ’överge, lägga ner, slopa’.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej