Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man när man har ett citat som ingår i ett annat citat?

Svar:

När ett citat innehåller ett annat citat omges det inre citatet med så kallade enkla citattecken (apostrofer) och det yttre med vanliga citattecken: ”Styrelsen beslutade att anslå 150 000 kr till ’kunskapshöjande verksamhet’. Insatsen ska utvärderas efter årets slut.”

Det är bra att undvika svårlästa konstruktioner där enkelt citattecken följs direkt av vanligt citattecken: I protokollet står att ”Styrelsen beslutade att anslå 150 000 kr till ’kunskapshöjande verksamhet’”.

I stället kan man skriva till exempel: I protokollet står att ”Styrelsen beslutade att anslå 150 000 kr till ’kunskapshöjande verksamhet’ under 2022”.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej