Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skriver man när man har ett citat som ingår i ett annat citat?
Svar:
När ett citat i löpande text innehåller ett annat citat omges det inre citatet med enkla citattecken (apostrofer) och det yttre med dubbla.
Normalt försöker man undvika konstruktioner där enkelt citattecken omedelbart följs av dubbelt citattecken. Dessa båda tecken kan dock åtskiljas genom frågetecken eller utropstecken.

"Vad menas egentligen med uttrycket 'svenska språkets renhet, styrka och höghet'?" frågade den unge mannen.

Är det i stället frågan om citat i blockcitat förses det inre citatet med vanliga citattecken, eftersom blockcitat i regel inte omges av citattecken.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej