Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför används formula ifråga om kroppsvårdsprodukter? Varför inte formel?
Svar:
Det kan man fråga sig.

Formel kommer av lat. formula. I engelskan har man den latinska formen av detta ord. Nu vill man alltså låna in en betydelse som formula har i engelskan, nämligen ’recept’. I stället för att överföra den betydelsen på det svenska ord som motsvarar formula, nämligen formel, så lånar man i stället in den engelska (d.v.s. den latinska) formen. Detta verkar poänglöst, med tanke på att vi redan har ordet recept.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej