Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det arvskifte eller arvsskifte?

Svar:

Vi rekommenderar i första hand arvskifte.

Formen arvsskifte med foge-s förekommer också, och kan inte betraktas som felaktig. Vår rekommendation bygger på att det är vanligare utan foge-s Somliga sammansättningar med arv- som förled har s i fogen, andra inte. Några få har e.


Med foge-s skrivs arvsanlag, arvsanspråk, arvsberättigad, arvslott, arsvrätt, arvsskatt, arvstvist.
Utan foge-s skrivs arvfiende, arvkung, arvskifte, arvsynd, arvtagare, arvtant.
Med -e- skrivs arvedel, arvegods.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej