Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan debriefing betyda krisbearbetning eller krissamtal?
Svar:
Debriefing används ibland i den betydelsen på engelska, och även i svenskan. På svenska är det dock tydligare att använda krisbearbetning eller krissamtal.

Även i engelskan upplevs debriefing i denna betydelse som oerhört mystifierande, även av personer som kan engelska bra. Briefing betyder på engelska ’rapportering, information’. I militära sammanhang används briefing om något som ges före ett uppdrag. Sedan skapade man debriefing för avrapportering efter ett uppdrag. Men att det sedan också kan betyda ’krisbearbetning’ och ’krissamtal’ är inte lätt att förstå.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej