Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det delta eller deltaga?
Svar:
Det går bra med delta.

De kortare formerna ta, tar är i dag mycket vanligare än de längre taga, tager. Och detsamma gäller sammansatta former som anta, delta, inta, påta, utta.

Som alternativ till vissa av dessa sammansatta former kan man ibland välja löst sammansatta former: ta på, ta ut.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej