Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska accent sättas ut när ett ord skrivs med versaler?

Svar:

I svenskan sätts accenttecken och andra diakritiska tecken ut även vid versaler.

Man skriver allså IDÉ, KAFÉ, SÃO PAOLO, CITROËN, CRÊPES liksom idé, kafé, São Paolo, Citroën, crêpes.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej