Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder ordet återtåg?
Svar:
Ordet återtåg betyder reträtt, förflyttning bakåt.

Numera händer det att ordet används i den motsatta betydelsen återkomst. Det är inte helt ovanligt att en betydelseutveckling sker som leder till att ett och samma ord kan ha två helt motstridiga betydelser. I sådana fall är det viktigt att den betydelse som avses tydligt framgår av sammanhanget.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej