Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder ordet patetisk?

Svar:

Grundbetydelsen av patetisk är ’starkt känslosam vanligen på ett högstämt sätt’. Sådana känsloyttringar ligger ibland nära det överdrivna, och kan uppfattas som löjligt. Därför används ordet i dag ofta med negativ bibetydelse, alltså synonymt med löjeväckande, löjlig och ibland till och med ynklig.

Att denna negativa bibetydelse blivit allt vanligare skulle kunna bero på engelskans inflytande, där ordet pathetic gått en liknande betydelseutveckling till mötes.

Språkrådets äldsta belägg för patetisk i betydelsen ’löjeväckande’ är från 1965, men det är fråga om skrift; i tal kan det ha använts längre.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej