Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Var kommer orden svensexa och möhippa ifrån?
Svar:
Förledet i möhippa är ett numera mindre vanligt uttryck för ogift kvinna. Efterledet hippa är detsamma som festlig tillställning, kalas. Det är troligen bildat utifrån interjektionen hipp, som ju används i en del festliga sammanhang för att utbringa ett leve för någon (t.ex. Hipp hipp hurra!) Äldsta kända belägget på möhippa är från 1932.

Svensexa är en sammansättning bildat av orden sven och sexa. Förledet sven är ett numera ovanligt uttryck för ogift man. Det är identiskt med namnet Sven. Efterledet sexa är detsamma som en lätt, festlig kvällsmåltid, ofta med alkohol. Det är bildat till räkneordet sex – sex på kvällen är en tid på dygnet då många intar sitt kvällsmål. Ordet lever kvar bl.a. i akademiska sammanhang, där man efter ett seminarium eller föreläsning på kvällen kan bjuda till sexa. Äldsta kända belägget på svensexa är från 1880.

Samma efterled finns i ordet huggsexa, vars ursprungliga betydelse har att göra med att sexan ofta var ett smörgåsbord, från vilket man högg för sig så gott man kunde. Skämtsamt kunde denna typ av sexa redan på 1800-talet kallas huggsexa. Detta har sedan fått överförd betydelse och i dag betyder huggsexa ’uppdelning av något där man försöker roffa åt sig så mycket som möjligt’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej