Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva info för information?
Svar:
Ja, info i dag ett etablerat kortord, precis som korr för korrektur och ex för exemplar.

Info har dock en vardagligare karaktär än information. Det passar därför inte i alla texttyper och sammanhang.

Info har samma genus som information, d.v.s. n-genus: infon, pressinfon.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej