Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur ska det vara på svenska: aerobics, aerobic eller aerobik?
Svar:
Aerobics bör försvenskas till aerobik. Det engelska aerobics är oböjligt och ohanterligt i svenskan, och engelska ord på -ics motsvaras ofta av svenska ord på -ik: genetics – genetik, mathematics – matematik, phonetics – fonetik, politics – politik. Det finns därför inte någon anledning att tveka i fråga om formen aerobik, som dessutom numera är väletablerat i svenskt språkbruk. Ordet bör precis som akrobatik, fonetik, genetik, matematik och politik uttalas med betoningen på den sista stavelsen. Adjektivformen är aerobisk: aerobisk dans.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej