Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda ordet daterad i betydelsen ’föråldrad’?
Svar:
Daterad används vanligen i någon av betydelserna ’försedd med ett visst datum’ (t.ex. Brevet var daterat den 20 juni 2002.) eller ’vars tillkomsttid är fastställd’ (t.ex. Fyndet är daterat till 1200-talet.)

Ibland används daterad även i betydelsen ’föråldrad’ – en betydelse som vi hämtat från engelskan dated. Men denna betydelse är obekant för de flesta språkbrukare och kan, beroende på sammanhanget, ersättas med t.ex. bedagad, passé, föråldrad, gammaldags, eller som sett sina bästa dagar.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej