Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda frasen vi syns som avslut på ett samtal?
Svar:
Frasen vi syns används numera som samtalsavslutare som ett alternativ till det äldre vi ses. Vi syns är en relativt ny fras, som med stor sannolikhet uppstått som en skämtsam ordlek under inflytande från dess logiska motsvarighet vi hörs, som ju också avslutar samtal. Till en början användes vi syns som en lek med verbet synas ursprungliga innebörd, det vill säga ’vara eller bli synlig’, ’skönjas’; ’framträda’. Tar man fasta på den betydelsen skulle ju vi syns betyda detsamma som ’vi blir synliga’.

I dag har det skämtsamma i frasen bleknat, och en del språkbrukare använder vi syns som normaluttrycket i vardagliga sammanhang. För andra, som tänker på verbets huvudsakliga innebörd framstår frasen som ologisk. Vill man undvika att väcka irritation väljer man i stället vi ses.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej