Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer uttrycket vädra morgonluft och vad betyder det?
Svar:
Uttrycket vädra morgonluft betyder ana nya möjligheter, ofta med någon sorts illvillig baktanke.

Förmodligen har vi tagit över detta från tyska Morgenluft wittern. Ursprunget är sannolikt hämtat från en replik ur Shakespeares drama Hamlet, där Hamlets faders vålnad nattetid visar sig för sin son. När vålnaden märker att morgonen gryr uttrycker han orden: Methinks, I scent the mornings air och återvänder sedan till dödsriket. I Carl August Hagbergs svenska översättning från 1861 står det: Men tyst! Mig tycks jag vädrar morgonluft. I Britt G. Hallqvists översättning från 1986 står det i stället "Men åh, nu känner jag att dagen gryr!".

To scent the morning air har inte blivit något etablerat uttryck på engelska. Men på tyska är Morgenluft wittern ett etablerat idiom.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej