Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur sätter man ut genitivändelser och andra böjningsändelser på avbrutna och sammandragna förkortningar som avd. (avdelning) och Gbg (Göteborg)?
Svar:
Vid en så kallad avbrytning - d.v.s. när ett uttryck förkortas genom att den första bokstaven behålls och därutöver så många bokstäver som tydligheten fordrar - sätts kolon före genitivändelse. Förkortningspunkten kan men måste då inte bibehållas: avd.:s (avdelningens), förf.:s (författarens), Sten Sture d.ä.:s (den äldres).

När ett ord förkortas genom sammandragning - d.v.s. genom att ordets första och sista bokstav behålls och möjligen någon eller några mellanliggande bokstäver - fogas ändelsen direkt till förkortningen: Gbgs (Göteborgs). Man undviker dock helst att sätta ändelser på avbrytningsförkortningar.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej