Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder uttrycket vara på tårna?
Svar:
Uttrycket vara på tårna är ett översättningslån från engelskans där frasen on one’s toes används i betydelsen ’vara på alerten, på sin vakt; på språng, beredd’.

Uttrycket verkar ha blivit allt vanligare under de senaste åren, inte minst i sportsammanhang: ”Spelarna var på tårna och vann nästan alla närkamper.” Men i andra sammanhang är uttrycket inte lika spritt och följaktligen kan det vara bättre att använda sig av mer etablerade motsvarigheter till uttrycket om man vill försäkra sig om att bli förstådd.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej