Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det någon skillnad på vad för och vilken?
Svar:
Det finns en skillnad i betydelse mellan det talspråkliga vad för och vilken. Man frågar vilken när man vill ha ett exemplar utpekat bland flera och vad för när man vill ha reda på sorten.

Exempel
”Vilket gymnaisum gick du i? Brännkyrka, inte Kärrtorp”
”Vad för gymnasium gick du i? Det gamla gymnasiet med sifferbetyg.”

I praktiken kan det vara svårt att skilja på exemplar och sort, vilket gör att man i många fall kan välja fritt mellan vad för och vilken.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej