Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder verbet frånfalla?
Svar:
Frånfalla används i juridiska och byråkratiska sammanhang och betyder ’inte längre hålla fast vid, avstå från, ge upp något’. Exempel: ”Han har emellertid numera frånfallit påståendet att fastigheten skulle utgöra stiftelseegendom.”

För många språkbrukare är detta verb okänt och det saknas i allmänspråkliga ordlistor och ordböcker. I sammanhang där man riktar sig till någon som man kan misstänka är obekant med uttrycket (t.ex. i myndighetsbrev till enskilda personer) gör man bäst i att välja en vanligare verbfras: ”Han håller emellertid numera inte längre fast vid påståendet att fastigheten skulle utgöra stiftelseegendom.”
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej