Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder uttrycken primus motor och primus inter pares?
Svar:
En primus motor är en ledande och pådrivande person, och att vara primus inter pares innebär att man är den främste i en grupp av i övrigt jämställda. I kyrkliga sammanhang omnämns ibland ärkebiskopen som primus inter pares, d.v.s. den främste bland biskopar.

Båda uttrycken kommer från latinet. Ordet primus betyder ’först, främst’, motor ’den som driver’, inter ’bland’ och pares ’likar’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej