Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför stavas skafföttes så märkligt? Är andra stavningar accepterade?
Svar:
När två personer ligger skaf(f)öttes ligger de åt olika håll i sängen. Den enes fötter ligger intill den andres huvud.

Skafföttes eller skaföttes är ett sammansatt ord, som i sin ursprungliga form bör ha stavats skackföttes. Förledet skack betyder ’sned’ och är i dag ett i närmaste utdött ord. Efterledet föttes är en adverbbildning till fot.

I takt med att kunskapen om den ursprungliga formen skack fallit i glömska har ordet förlorat sitt avslutande /k/-ljud. Skack har alltså blivit ska framför efterledets /f/, som sedan i skrift ofta har dubbelskrivits för att det ska framgå att vokalen /a/ är kort.

Den absolut vanligaste stavningen är emellertid skavfötte(r)s. Även om skafföttes inte har någonting med skava att göra, eller med skaffa, är skavfötte(r)s numera en accepterad stavning.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej