Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer uttrycket kamma noll?
Svar:
Uttrycken kamma noll är i svenska känt sedan slutet på 1800-talet. Då användes uttrycket i slangspråk, där kamma hade betydelsen ’få, ta’. Kamma noll betydde ’att inte få något, att bli utan’ – en betydelse som lever kvar än i dag.

Andra snarlika, slangartade uttryck var kamma in (’stjäla’), kamma tji, kamma kajko (= kamma noll), kamma stål (’få, tjäna pengar’) och kamma grunt (’vara fattig’). Kamma hem verkar vara en senare konstruktion som antagligen bildats i analogi med andra verbfraser som innehåller hem, t.ex.: ta hem, ro hem, hämta hem. Många slangordböcker menar att kamma i dessa fall är hämtat från romani där det just betyder ’ha’.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej