Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är stuka foten samma som att vricka den?

Svar:

Enligt somliga ordböcker är det så. Men t.ex. enligt Lindskog-Zetterberg: Medicinsk terminologi är stukning en speciell form av ledvrickning. Stukning är en ledvrickning utan att ledhuvudet gått ur led enligt denna ordbok, alltså det som också kallas distorsion. Om ledhuvudet gått ur led kallas det luxation.

Ordet stuka har vi lånat från lågtyska stuken ’slå, stöta, sammanpacka’ medan vricka är inhemskt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej