Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad ska man kalla en person som ägnar det mesta av sin fritid åt dataprogrammering och ibland tar sig in och ändrar i andras datasystem? Hacker eller hackare?
Svar:
Hackare är den form som vi rekommenderar och är också den form som de flesta svenska dagstidningar och datatidningar valt. Fördelen med denna försvenskade form är att den inte leder till böjningsproblem, något som den engelska formen hacker kan göra.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej