Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det olympiad eller OS?
Svar:
Det kan heta både olympiad och OS. Man kan också säga olympiska spel. I dag är förkortningen OS den vanligaste benämningen.

Ursprungligen användes olympiad om den tidsperiod om fyra år som inföll mellan två spel. Den betydelsen är inte längre levande.

Olympiad och olympisk kommer av grek. Olympias (genitiv Olympiados), namn på en forngrekisk kultplats.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej