Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Går best man att böja på svenska, eller finns det ett svenskt ersättningsord för detta begrepp?

Svar:

Best man, som skrivs i två ord, är svårt att böja och används därför lämpligast oböjt. I singular kan ett alternativ vara att markera bestämd form genom framförställda eller efterställda ord, t.ex. denna best man, best man-kandidaten. Läs mer om hur lånord böjs i svenskan.

Marskalk och sammansättningar som brudmarskalk, bröllopsmarskalk kan ofta fungera som svenska alternativ och de går också att böja i plural.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej