Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man hårdra eller hårddra?

Svar:

Att hårdra något innebär att man pressar eller tvingar något. Verbet används framför allt i samband med sökta eller krystade yttranden, resonemang och tolkningar. En hårdragen tolkning är således en tolkning där det pressats in en betydelse som gör att man drar alltför långtgående slutsatser av den.

Ordets ursprungliga betydelse är att ’dra eller slita någon i håret’. Det är en betydelse som i dag har fallit ur bruk, men hårdra lever kvar i sin bildliga betydelse och har så gjort åtminstone sedan 1700-talet

Men även verbet hårddra har hävd. Denna verbform kan se som en sammansättning av adjektivet hård och verbet dra med betydelsen ’dra hårt’. Participformen hårddragen har t.ex. använts sedan första hälften av 1800-talet i visst tekniskt språk.

Att dra (åt) någonting hårt kan ibland säkert också innebära att man pressar något. I överförd betydelse är det därför lätt hänt att betydelserna av hårdra och hårddra sammanfaller.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej