Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Inom en del sporter används termen handicap. Stavas det så eller ska man försvenska stavningen till handikapp? Och vilket genus har detta ord: en eller ett handikapp?

Svar:

Den engelska stavningen har viss spridning inom exempelvis golfvärlden, men inom andra sporter som tillämpar handikappsystem, som t.ex. bowling, är den försvenskade stavningen vanligast.

Vi rekommenderar stavningen handikapp. På det viset ansluts ordet till svenska stavningsförhållanden och skriftbilden överensstämmer med hur vi uttalar ordet. Den försvenskade stavningen är inte faktiskt inte heller ovanlig i golfsammanhang; sökningar i olika textarkiv skvallrar om att handikapp används i minst lika stor (om inte större) utsträckning som handicap. Den försvenskade stavningen är också den som förekommer i ordlistor och ordböcker.

En invändning mot den försvenskade stavningen som man emellanåt hör är att man skulle kunna förväxla golftermen med det handikapp som används i betydelsen 'funktionshinder'. Risken för denna sammanblandning får nog sägas vara liten då sammanhanget ger vad det handlar om.

Det heter ett handikapp, det handikappet flera handikapp, de där handikappen.

Läs mer om hur lånord böjs i svenska.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej