Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder det att två personer är som ler och långhalm?
Svar:
Att två personer hänger ihop som ler och långhalm betyder att de är oskiljaktiga. I denna betydelse har uttrycket använts sedan slutet av 1800-talet. Det har sitt ursprung i en gammal teknik att täta korsvirkeshus, där en blandning av lera och halm ströks på husets väggar.

Men uttrycket hänga ihop som ler och långhalm är känt sedan 1700-talets början. Då användes det i överförd bemärkelse med betydelsen ’sakna allt sammanhang’. Exempelvis kunde man om ett osammanhängande yttrande säga att det hängde ihop som ler och långhalm. Denna betydelse kan antagligen förklaras av att lerhalmblandningens hållbarhet inte var den bästa; redan efter ett par år fick man bestryka väggarna på nytt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej