Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur länge har vi använt svordomen fan på svenska och vilken är ordets bakgrund?
Svar:
Ordet fan har i olika former uppträtt som svordom i svenskan sedan 1400-talet. Andra, numera sällan hörda, former är faen, fän, fänden, fänen och fanen. Fan är en benämning på djävulen, och svenskan har troligtvis lånat det från nordfrisiskans fannjen (eller fannen), som betyder ’den frestande’.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej