Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur ska accessoarer uttalas?

Svar:

Accessoar ('tillbehör') uttalas antingen med /ks/ eller med /s/.

Uttalet av cc som /ks/ följer huvudregeln att bokstaven c uttalas /s/ endast när den omedelbart följs av e, i eller y, annars uttalas den som /k/. Det är inte särskilt många ord som innehåller kombinationen cc. Alla är importerade, och alla uttalas vanligtvis med /ks/. Några bland de vanligaste är accelerera, accent, acceptera, access, accident, accis, occidental, occitanska, succession och succé, samt ord som är bildade till dem.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej