Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan barn amma, eller är det bara mamman som ammar?
Svar:
Både barn och mammor kan amma.

Verbet amma har tidigare enbart betytt ’ge bröstmjölk’. Med tiden har det kommit att användas även om det som barnet gör, dvs. ’får bröstmjölk’. Samma betydelseutveckling har verbet dia genomgått. Verbet dia betydde ursprungligen bara ’få di’, men det kom ganska snart att även användas om att ’ge di’.

Det är ovanligt att samma verb används om både ’ge något’ och ’få något’, men i det här fallet är risken för missförstånd tämligen liten.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej