Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad heter ordet livmoder i plural?
Svar:
Det är allmänt sett ganska ovanligt med pluralform till ordet livmoder. Svenska Akademiens ordlista anger bara formen livmödrar, och det är också den klart vanligaste. Formen livmodrar vore inte otänkbar, eftersom ord använda i överförd betydelse kan få annan böjning, jämför bok:bokar (om trädet), smörgås:smörgåsar. Men den formen är mycket sällsynt och den tas inte upp i ordböckerna.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej