Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder ordet dissa och vilket ursprung har det?

Svar:

Dissa används i vardagligt språkbruk i betydelsen ’förolämpa, kritisera, mobba’. Ofta används det som motsatsord till verbet hylla, t.ex. Han hyllar svensk pop och dissar allt annat. Ordet är övertaget direkt från engelskans diss (ursprungligen amerikansk slang), som är en kortform av disrespect. Den här betydelsen gjorde entré i svenskan under 1990-talet.

Det finns också ett dissa (eller tissa) som är ett gammalt dialektord, spritt över stora delar av landet med betydelsen ’dia, amma’.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej