Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Om ordet pH-värde eller andra måttbeteckningar står först i en mening, ska bokstaven p då vara stor eller liten?
Svar:
Förkortningar för måttbeteckningar som skrivs med genomgående små bokstäver eller som inleds med liten bokstav och dessutom innehåller en stor bokstav (dB, mV, kHz, pH) behåller sitt skrivsätt när de inleder en mening.

Exempel
pH-värdet uppmättes till 7,2.
mm är SI-systemets förkortning för millimeter och cm är förkortningen för centimeter.

Av tydlighetsskäl bör man dock undvika att inleda en mening med förkortning som kräver liten begynnelsebokstav. Man kan i stället försöka skriva om meningen.

Exempel
Det uppmätta pH-värdet var 7,2.
I SI-systemet är mm förkortning för millimeter.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej