Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder eljest?

Svar:

Adverbet eljest är en ålderdomligare synonym till annars. I juridiskt språk och myndighetsspråk har ordet också använts i betydelserna ’av andra skäl, i övrigt, på något annat sätt, av någon annan anledning’, som i Den som eljest utan tillstånd bedriver arbetsförmedling mot ersättning döms till böter.

Eftersom eljest kan ha flera olika närbesläktade betydelser kan det vara lämpligt att uttrycka sig på ett mindre tvetydigt sätt, som i Den som av någon annan anledning utan tillstånd bedriver arbetsförmedling mot ersättning döms till böter.

I vissa dialekter eller regionalspråk är eljest mer levande och används ibland även i betydelsen ’annorlunda’, ofta med en dragning mot ’(lite) udda, (lite) avvikande, (lite) speciell’: Micke har ju alltid varit lite eljest.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej