Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför omtalas ofta personer från Australien som australier nu för tiden? Varför inte australiensare?

Svar:

Båda orden används och anses korrekta, och båda står med i ordböckerna. I formella sammanhang rekommenderar vi dock i första hand invånarbeteckningen australier, och adjektivet australisk.

I Utrikes namnbok, som ges ut av Utrikesdepartementet, listas de landsnamn med tillhörande adjektiv och invånarbeteckningar som rekommenderas inom svensk offentlig förvaltning. För Australien anges där adjektivet australisk och invånarbeteckningen australier.

Läs mer i Utrikes namnbok.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej