Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det någon skillnad i betydelse på att ha varierade arbetsuppgifter och varierande arbetsuppgifter?
Svar:
Det finns en subtil skillnad i betydelse mellan varierade och varierande i det här fallet. I varierade arbetsuppgifter kan man se varierade som ett motsatsord till enformiga. I varierande arbetsuppgifter fungerar varierande inte som ett motsatsord utan betonar snarare att det rör sig om flera olika arbetsuppgifter.

Tar man fasta på den här skillnaden skulle man kunna hävda att varierade i många fall uppfattas som mer positivt eftersom det ses som motsatsen till enformiga. Varierande tolkas nog som mer neutralt. Denna skillnad i betydelse är emellertid så pass subtil att det nog går att tänka sig andra konstruktioner där distinktionen är upphävd.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej