Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad kallas den som kommer från Kosovo? Kosovobo, kosovoan, kosovoar eller kosovan?

Svar:

En person som hör hemma i Kosovo kallas på svenska kosovan (i plural flera kosovaner). Det är den form som står i ordböcker, och med denna böjning ansluts ordet till samma mönster som gäller för Marocko (marockan).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej